Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Μάνης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060082
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 30465.91
Χερσαία Έκταση (ha) 30500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 154.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1218.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια μεγάλη χερσόνησος, τυπική της θερμότερης μεσογειακής ζώνης, φρύγανα και βραχώδεις ακτές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τυπικά ξηρά, μεσογειακά ενδιαιτήματα (συναντώνται επίσης στην Κρήτη). Πολύ σημαντικά για μεταναστευτικά πουλιά. Εκπληκτικά σπήλαια, εξαιρετική ιστορία και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πιθανώς υπάρχει ενδημική χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι των μεταναστευτικών πουλιών, τουριστική ανάπτυξη, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Τουριστική ανάπτυξη.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium circinnatum peloponnesiacum
Allium maniaticum
Asperula taygetea
Ballota pseudodictamnus
Brassica cretica laconica
Convolvulus pentapetaloides
Crocus goulimyi
Crocus niveus
Fritillaria davisii
Gomphocarpus fruticosus (Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής)
Helichrysum taenari
Hymenonema laconicum
Lilium candidum
Lithodora zahnii
Neatostema apulum
Onosma sangiasense
Orobanche fuliginosa
Scaligeria moreana
Silene integripetala integripetala
Stachys messeniaca
Tulipa goulimyi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη