Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011042
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Επάνω Καλαμών
Συνολική Έκταση (ha) 324.83
Χερσαία Έκταση (ha) 324.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 250.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Νεώτερα κτίσματα
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία μικρή χαράδρα όπου κυλάει σχεδόν μόνιμα ένα ποταμάκι. Στις όχθες της φυτρώνουν λικιδάμβαρες (Liquidambar orientalis) και πάνω στους κορμούς τους κάθονται χιλιάδες πεταλούδες του είδους Panaxia quadripunctaria. Στο άκρο της χαράδρας υπάρχει αναψυκτήριο όπου φθάνει δρόμος για τα τουριστικά λεωφορεία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Αφού έγινε γνωστή η χαράδρα το τουριστικό ρεύμα αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε κινδύνευσαν να εξαφανισθούν οι πεταλούδες. Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα ύστερα από μελέτη.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ασπόνδυλα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Cyclamen repandum rhodense
Liquidambar orientalis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Panaxia quadripunctaria (Πανάξια η τετράστικτη)
Σχόλια για τα είδη