Στοιχεία Είδους

Όνομα Panaxia quadripunctaria
Υποείδος
Ημερομηνία
Τελευταία Ενημέρωση 19/10/2010
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Πανάξια η τετράστικτη
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Panaxia quadripunctaria "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT5011042 Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Δωδεκανήσου