Στοιχεία Είδους

Όνομα Cyclamen repandum
Υποείδος rhodense
Ημερομηνία 01/03/1994
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Cyclamen repandum var.rhodense/cyclamen rhodium
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα PINUS BRUTIA AND CYPRESSUS SEMPERVIRENS FOREST 150-800 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cyclamen repandum - rhodense "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.