Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Προφήτης Ηλίας, Αττάβυρος, Ακραμύτης και Ακρωτήριο Αρμενιστής, Ρόδος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040079
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12986.34
Χερσαία Έκταση (ha) 11900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 99.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1216.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ορεινή περιοχή που περιλαμβάνει τα τρία κύρια βουνά της Ρόδου και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία βιότοπων. Υπάρχουν δάση με Pinus brutia (Τραχεία πεύκη), πετρώδη χορτολίβαδα, μεσογειακή μακία και φρύγανα. Επίσης υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντική περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα, η οποία περιλαμβάνει πολλά τοπικά ενδημικά ή ενδημικά του Αιγαίου, καθώς και εναπομείναντα σπάνια είδη της Ανατολής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Οι απειλές για την σπάνια χλωρίδα είναι η έντονη βόσκηση και οι τουρίστες που συλλέγουν λουλούδια.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis rhodensis
Atraphaxis billardieri
Campanula hagielia
Campanula sporadum
Colchicum balansae
Colchicum macrophyllum
Crocus fleischeri
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cyclamen persicum
Cyclamen repandum rhodense
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Erysimum rhodium
Fritillaria rhodia
Galium conforme
Ophrys aegaea lucis
Ophrys candica
Ophrys fleischmannii
Ophrys reinholdii straussi
Ophrys umbilicata rhodia
Paeonia rhodia
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Scabiosa variifolia (Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη)
Scrophularia lucida
Scutellaria velenovskyi perhispida
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Oenanthe pleschanka (Παρδαλοπετρόκλης)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Blanus strauchi strauchi (Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα)
Coluber najadum najadum (Σαΐτα)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Lacerta oertzeni pelasgiana (Σαύρα της Ρόδου)
Lacerta trilineata diplochondrodes (Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Telescopus fallax rhodius (Αγιόφιδο της Ρόδου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Troglophilus lagoi (Τρωγόφιλος η λαγωΐς)
Σχόλια για τα είδη