Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λόφος Φιλερήμου Ρόδου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5080111
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Τριάντα / Κρεμαστής
Συνολική Έκταση (ha) 235.26
Χερσαία Έκταση (ha) 235.0
Συνολική Περίμετρος (km) 8.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 50.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένας μικρός λόφος μεταξύ των χωριών Τριάντα και Κρεμαστή με πεύκα, κυπαρίσσια και μεσογειακούς θάμνους. Στο πλάτωμα που σχηματίζεται πάνω στον λόφο υπάρχει ένα φράγκικο μοναστήρι της εποχής των Ιπποτών. Στην περιοχή φυτρώνει μία ενδιαφέρουσα χλωρίδα και μεταξύ των άλλων τα περίφημα ανοιξιάτικα κυκλάμινα (cyclemen persicum).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε όταν λειτουργούσε το φράγκικο μοναστήρι στην περιοχή υπήρχαν μικροκαλλιέργειες σε αναβαθμούς. Σήμερα κυρίαρχη η φυσική βλάστηση και δένδρα που φυτεύονται για καλλωπιστικούς σκοπούς.

Σημεία με καλή Θέα

Από το ύψωμα προς όλα τα γύρω μέρη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχουν μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσει κανείς για να ανέβει και να κατέβει στο λόφο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Αξιόλογα Φυτά
Colutea insularis (Φούσκα της Ρόδου)
Cyclamen persicum
Cyclamen repandum rhodense
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη