Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χάνια-Αγριόλευκες Πηλίου
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900125
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα Αγριάς
Συνολική Έκταση (ha) 241.15
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Οι Aγριόλευκες είναι μία από τις  κορυφές του Πηλίου με υψόμετρο 1472μ., όπου λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο του Βόλου και λίγο πιο κάτω βρίσκονται τα Χάνια, ένας οικισμός στο μέσο του όρους, σε υψόμετρο 1190 μ. Στη διαδρομή μεταξύ των δύο αυτών περιοχών υπήρχαν παλιά μονοπάτια ανάμεσα στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοπίο. Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος Δικτύου Μονοπατιών της Περιοχής Χανίων Πηλίου (Αγριόλευκες), ως προς τη βατότητα, τα σημεία αναψυχής και τη σήμανση των διαδρομών. Τα έργα που γίνονται αφορούν στη βελτίωση της βατότητας τμήματος του δικτύου των μονοπατιών και στην δημιουργία υποδομής για την παροχή αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης – εκπαίδευσης των επισκεπτών της περιοχής.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Κινδυνεύοντα Είδη Χλωρίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Matricaria trichophylla
Primula vulgaris sibthorpii
Soldanella pelia
Viola rausii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Lucanus cervus (Λουκάνος ο ελαφόμορφος)
Σχόλια για τα είδη