Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011099
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα Περατιάς
Συνολική Έκταση (ha) 4.79
Χερσαία Έκταση (ha) 4.7
Συνολική Περίμετρος (km) 0.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Ιστορικός Τόπος
Εικόνες από "Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα μικρό βραχώδες ύψωμα που βρίσκεται απέναντι από τη Λευκάδα, επί του εδάφους της Ακαρνανίας και σκεπάζεται από πυκνούς θάμνους. Στα χαμηλώτερα μέρη υπάρχουν ελιές και στη βάση του λόφου ένας αλμυρόβαλτος. Στην κορυφή δεσπόζουν τα τείχη του φρουρίου της Αγίας Μαύρας και στη βάση του προς τα νότια σώζεται ένα γραφικό αγροτικό σπίτι.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Πάνω στο λόφο χτίστηκε εδώ και πολλούς αιώνες το φρούριο της Αγίας Μαύρας. Μετά την εγκατάλειψη του φρουρίου η φυσική βλάστηση σκέπασε το λόφο.

Σημεία με καλή Θέα

Το φρούριο στην κορυφή του λόφου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μόνο ένα μονοπάτι που ανεβαίνει προς το φρούριο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Κάποιοι ρίχνουν μπάζα στις παρυφές του τέλματος που περιβάλλει το λόφο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ελος με γλυκό νερό
Ελος με υφάλμυρο νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη