Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χρωμοναστήρι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010059
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Χρωμοναστηρίου
Συνολική Έκταση (ha) 758.15
Χερσαία Έκταση (ha) 758.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οροπέδιο
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες σε επαφή με κρυσταλλικούς ασβεστολίθους της ενότητας του Τρυπαλίου.

Περιγραφή Τόπου

Το Χρωμοναστήρι είναι ένα παραδοσιακό χωριό, κτισμένο στο πλάτωμα της κορυφής ενός πρόβουνου του Βρύσινα που υψώνεται πάνω στον κάμπο των Περιβολιών και περιβάλλεται Ανατολικά και Δυτικά από φαράγγια. Η περιοχή γύρω από το Χρωμοναστήρι καλύπτεται από ελαιώνες και πυκνή μακία με διάσπαρτες βελανιδιές και κυπαρίσια. Το τοπίο είναι τραυματισμένο από τη διάνοιξη δρόμων και τις εκχερσώσεις. Ο παραδοσιακός οικισμός έχει αλλοιωθεί από νέα ακαλαίσθητα κτίσματα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ενετικό χωριό με βίλα και βυζαντινές εκκλησίες (Κατάγραφος ναός του Αγ. Ευτυχίου με τις παλαιότερες τοιχογραφίες της Κρήτης (11ος αιώνας).

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Μικροχλωρίδα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Πανοραμική θέα από την Παναγία Κερά στους πρόποδες του Βρύσινα πάνω από το Χρωμοναστήρι προς το χωριό και τη θάλασσα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αποδάσωση
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η κύρια αλλοίωση των τοπίων είναι η οδοποιία και οι εκχερσώσεις. Ο παραδοσιακός οικισμός κινδυνεύει από ακαλαίσθητα κτίρια και τη δόμηση γύρω από το χωριό.

Τρωτότητα

Το τοπίο είναι ευάλωτο στις αλλοιώσεις.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη