Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χωριό Άγιος Μάρκος και γύρω περιοχή
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα Αγ. Μάρκου
Συνολική Έκταση (ha) 91.65
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 4.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα παλιό παραδοσιακό χωριό που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του. Πάνω από το χωριό οι πλαγιές του βουνού σκεπάζονται με πυκνή βλάστηση από ελιές και κυπαρίσσια. Λόγω παλιών κατολισθήσεων πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό και έκτισαν σπίτια χαμηλώτερα. Σήμερα τα περισσότερα σπίτια του χωριού έχουν αγορασθεί από ξένους οι οποίοι τα συντηρούν χωρίς να τα εκμοντερνίζουν.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Όλο το χωριό.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη