Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χώρα Σκύρου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011062
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Σκύρου
Συνολική Έκταση (ha) 488.61
Χερσαία Έκταση (ha) 479.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γραμμικός κατά μήκος δρόμου
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο εκκλησία
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία Ο βράχος είναι ασβεστολιθικός.
Περιγραφή Τόπου Ο οικισμός σκαρφαλώνει στη βόρεια και στη δυτική πλαγιά ενός βράχου, απότομου, απόκρημνου και απροσπέλαστου από ανατολικά. Ψηλά, το βυζαντινό κάστρο με προσθήκες ενετικές, κτισμένο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης. Διακρίνονται τμήματα τείχους του 5ου αι π.χ. και έχουν διαπιστωθεί ίχνη κατοίκησηςαπό την πρώιμη και Μέση εποχή του χαλκού. Εκεί και το καστρομοναστήρι του Αγ. Γεωργίου (ίδρυση 962 μ.Χ.). Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του νησιού συγκεντρώνεται στα Ν-Δ του οικισμού, στον άξονα προς τη Λιναριά. Τα αυτοκίνητα σταθεμύουν στην είσοδο του οικισμού, όπου αρχίζει η αγορά και βρίσκονται οι δημόσιοι χώροι. Τα σπίτια είναι μικροί, λευκοί, εφαπτόμενοι όγκοι, καλυμένοι με δώματα που μαζί με τα καμπυλωτά δρομάκια συνθέτουν ένα ανάγλυφο μωσαϊκό.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα Από το κάστρο.
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες Συγκεντρώνει δραστηριότητες διοικητικές, πολιτικές, κοινωνικές και εξυπηρετεί όλα τα μικρά οικιστικά σύνολα του νησιού. Το παραδοσιακό οικιστικό σύνολο και η κοινωνική οργάνωση επιβίωσαν μέσα από το σεβασμό στο παρελθόν, το δεσμό με το οικιστικό περιβάλλον, την ομοιογένεια του πληθυσμού, τα κληρονομημένα οικόπεδα και την αγροτική οικονομία. Τα σκυριανά σπίτια είναι ζωντανά μουσεία λαϊκής τέχνης με χειροτεχνήματα απίστευσης καλαισθησίας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η υπερβολική αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια τείνει να αλλοιώσει και υποβαθμίσει την περιοχή.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη