Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Πετρέ
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Νικηφόρου Φωκά
Συνολική Έκταση (ha) 134.10
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία Ασβεστόλιθοι της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως που περιβάλλονται από νεογενείς μάργες.
Περιγραφή Τόπου Το φαράγγι του Πετρέ έχει διεύθυνση Β-Ν και βρίσκεται δυτικά του Ρεθύμνου ανάμεσα στα υψώματα Μανδάρο και Τσουνί Βίγλας. Η έξοδος του φαραγγιού είναι φαρδιά και ο σχεδόν επίπεδος πυθμένας του καλύπτεται από πυκνή παρυδάτια βλάστηση. Προς το εσωτερικό το φαράγγι στενεύει και περιβάλλεται από απόκρημνες όχθε ς 120 μέτρα ύψος. Στην έξοδο σχηματίζεται μικρός υγρότοπος.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα Από την έξοδο του φαραγγιού προς το εσωτερικό.
Μονοπάτια Περίπατοι Μέσα από το φαράγγι από τον νέο αυτοκινητόδρομο Ηρακλείου-Χανίων ως την παλαιά Εθνική οδό.

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες Το φαράγγι του Πετρέ έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο Ρέθυμνο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπάρχει κίνδυνος να συνεχισθεί ο δρόμος που έχει αρχίσει να διανοίγεται στον πυθμένα του φαραγγιού.
Τρωτότητα Το τοπίο δεν θα άντεχε οποιαδήποτε επέμβαση.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ελος με γλυκό νερό
Ελος με υφάλμυρο νερό
Παράκτιος κρημνός
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Corydothymus capitatus
Eryngium campestre
Euphorbia dendroides (Ευφόρβια η δενδροειδής)
Juncus maritimus
Laurus nobilis (Δάφνη)
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Phlomis fruticosa
Pistacia terebinthus (Αγριοτσικουδιά)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Pyrus spinosa (Γκορτσιά)
Salix alba alba (Ασημοϊτιά)
Satureja thymbra
Spartium junceum (Σπάρτο)
Typha domingensis
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη