Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Λούσιου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060081
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2537.45
Χερσαία Έκταση (ha) 2500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 32.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό φαράγγι με πλούσια βλάστηση και μόνιμη ροή νερού. Υπάρχουν κοντινά χωριά και καλλιεργήσιμη γη, νερόμυλοι, τρία μοναστήρια ( δύο από αυτά λειτουργούν ακόμα) και μια αρχαιολογική τοποθεσία.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Καλή τοποθεσία για ερπετά, αμφίβια και μικρότερα πουλιά. Ένα παράδειγμα συμβίωσης ανθρώπου και φύσης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση από αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα, επέκταση του οδικού δικτύου, φωτιές, παράνομο κυνήγι - ψάρεμα, κατασκευή ιχθυοτροφείων.
Τρωτότητα Ευαίσθητη περιοχή σε πυρκαγιές, στην αυξανόμενη ρύπανση των νερών και κυρίως στην κατασκευή δρόμου διαμέσου του φαραγγιού.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη