Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Κοσκαράκας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα Πηγάδια, Αλτομιρά, Γαϊτσές
Συνολική Έκταση (ha) 2201.03
Χερσαία Έκταση (ha) 2201.0
Συνολική Περίμετρος (km) 55.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Μακία
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα φαράγγι εκπληκτικής ομορφιάς που διασχίζεται από το ρέμα του Ριντόμου. Αρχίζει στις πλαγιές του Ταϋγέτου με δύο κλάδους, από τα χωριουδάκια Ρίντομο και Ριζανά και φθάνει ως το χωριό Βόρειο. Σ΄ένα σημείο, κοντά στο χωριό Πηγάδια, στενεύει πάρα πολύ κι εκεί υπάρχει πέτρινο μονότοξο γεφύρι που ενώνει τις δύο πλευρές. Μετά το Βόρειο το φαράγγι συνεχίζει λιγότερο βαθύ και εντυπωσιακό προς τη θάλασσα, μέχρι το χωριό Μεγάλη Μαντίνεια. Σ΄ένα σημείο διασταυρώνεται με το δρόμο Καλαμάτας-Καρδαμύλης. Μέσα στο φαράγγι υπάρχει πλούσια βλάστηση και σπάνια φυτά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε παρθένο το φαράγγι αυτό έχει υποστεί δύο σημαντικές επεμβάσεις. Η μία είναι ο δρόμος Καλαμάτας-Καρδαμύλης και η άλλη πολύ πρόσφατη, ο δρόμος που ανοίχθηκε στις πλαγιές του φαραγγιού προς τα πάνω. Πάντως διατηρεί μεγάλο μέρος από τη φυσικότητα του.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Μόνο η κοίτη του φαραγγιού.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Προς το παρόν δεν υφίσταται άλλη σοβαρή απειλή, εκτός από την σχεδιαζόμενη διαπλάτυνση του δρόμου Καλαμάτας-Καρδαμύλης, που περνά στο κάτω μέρος του φαραγγιού.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ρέοντα ύδατα
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Lithodora zahnii
Thalictrum orientale
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη