Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Προυσού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060058
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 743.91
Χερσαία Έκταση (ha) 800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα φαράγγι μεσαίου υψόμετρου, στο μέσο της ορεινής περιοχής.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένας από τους λίγους προστατευόμενους γκρεμούς στην περιοχή. Σημαντικός για τα αρπακτικά που φωλιάζουν και τη χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η κατασκευή δρόμου θα κατέστρεφε τους βραχώδεις σχηματισμούς. Παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση κατσικιών.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμου μέσα από το φαράγγι θα έβαζε σε κίνδυνο τα φωλιάζοντα αρπακτικά και θα κατέστρεφε το τοπίο.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη