Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Γαζίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1013.55
Χερσαία Έκταση (ha) 900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 432.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φαράγγι με πολλούς γκρεμούς, δασώδεις ρεματιές, θαμνώνες, ώριμα δέντρα και μια εκκλησία. Ο χείμαρρος σπανίως κατεβάζει νερό.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Όμορφο τοπίο. Περιοχή με αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά)
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη