Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT6010045 Μεσκλά
AT4011020 Μονή Ζάβορδας
AT6011013 Μονή Καψά
AT1011065 Μονή Μακελαριάς, Βράχος, Γερακοβούνι, Λίμνη Ρακίτα
AT4011033 Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)
AT5011057 Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα
AT3011130 Νότια Στενά Λούρου
AT5011010 Παραποτάμιο Δάσος Έβρου
AT1011011 Παραπόταμοι Αλφειού
AT4011019 Παρόχθια τμήματα του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς
AT1011017 Πηγές Ποταμού Αροανίου
AT1011016 Πηγές Ποταμού Λάδωνα
AT9900200 Πηγή Λέρνη
AT5011055 Ποτάμι Σάμου
AB1080171 Ποταμός Νέδα
AB1080167 Ποταμός Νέδων
AB1080170 Ποταμός Περιστέρας
AB1080166 Ποταμός Πηνειός Πελοποννήσου
AT9900201 Ρέμα Χελιδονούς
AT9900163 Ρέμα και χαράδρα Ρεκάς
AT2011004 Ρέματα Μουρτερής και Μανικιώτικο περιοχής Κύμης
AT4010052 Σπήλαιο Γρεβενών και Όρλιακας
AT3011038 Στενά Αράχθου
AT2011040 Στενά Αχελώου