Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Αχελώου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα Σιβίστα / Τοπόλιανα / Περδικάρι
Συνολική Έκταση (ha) 8592.63
Χερσαία Έκταση (ha) 8593.0
Συνολική Περίμετρος (km) 55.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία κοιλάδα που αρχίζει στο ύψος του χωριού Αργύρι και φθάνει ως το χωριό Σιβίστα, όπου ο Αχελώος εκβάλλει στη λίμνη των Κρεμαστών. Οι πλαγιές σκεπάζονται από πλούσια βλάστηση και κοντά στο ποτάμι υπάρχουν συστάδες με υδρόβια δένδρα, πλατάνια, λεύκες, ιτιές κ.λ.π. Στο μεγαλύτερο μήκος του το ποτάμι έχει αρκετό πλάτος και βάθος και είναι πλωτό από βάρκες, λόγω της ύπαρξης της λίμνης. Λίγα μικρά μισοεγκαταλειμένα χωριουδάκια προβάλουν στις γύρω πλαγιές.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Όλα τα γύρω χωριά.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Προς το παρόν δεν υφίσταται σοβαρή απειλή.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Μικτό δάσος
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη