Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παρόχθια τμήματα του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011019
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα Νεστορίου
Συνολική Έκταση (ha) 390.14
Χερσαία Έκταση (ha) 390.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 775.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Παρόχθια τμήματα του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Γεωλογία

Στρωσιγενή σχιστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για το παρόχθιο τμήμα του Αλιάκμονα κοντά στο Νεστόριο Καστοριάς. Το τοπίο παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Τεράστια βράχια υψώνονται πάνω από το χώρο όπου κάθε χρόνο γίνεται πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ, γνωστό ως River party. Ο Αλιάκμονας, ορμητικός ανάμεσα στα βράχια και την ψηλή βλάστηση γύρω του. Η περιοχή γύρω αρμονικά αξιοποιημένη με το φυσικό τοπίο. Πετρόχτιστα και ξύλινα κτίσματα ανάμεσα στα σκλκήθρα, τις ιτιές και τις λεύκες, χώρος υπαίθριος κατάλληλα διαμορφωμένος για το μουσικό φεστιβάλ, χώρος κατασκήνωσης, πέτρινη γέφυρα είναι στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο και δένουν αρμονικά μαζί του.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Σημεία με καλή Θέα

Ανεβαίνοντας ψηλά στα βράχια πάνω από το ποτάμι προσφέρεται θέα στην ευρύτερη περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχουν μονοπάτια κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η φυσική ψηλή παρόχθια βλάστηση. Η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Επίσης το καθιερωμένο River party που γίνεται κάθε χρόνο συγκεντρώνει κόσμο απ όλη την Ελλάδα εξ αιτίας της μοναδικότητάς του.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο μόνος κίνδυνος που ίσως μπορεί να προκαλέσει κάποια απειλή είναι οι δραστηριότητες αναψυχής. Η περιοχή έχει αναπτυχθεί κι αξιοποιηθεί τουριστικά με καλαίσθητα στοιχεία και συνεπώς η αξιοποίησή της επεκτείνεται. Απαιτείται προσοχή ώστε η τουριστική αξιοποίηση να μη γίνει εις βάρος του φυσικού τοπίου της περιοχής.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Iris germanica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη