Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μεσκλά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα Μεσκλών
Συνολική Έκταση (ha) 448.01
Χερσαία Έκταση (ha) 448.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός κατα μήκος ποταμού
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Οπωρώνας
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Φυλίτες-χαλαζίτες.

Περιγραφή Τόπου

Τα Μεσκλά είναι κτισμένα σε ένα πλάτωμα στην δεξιά όχθη του ποταμού Κερίτη. Προς τα ΝΑ υψώνονται τα Λευκά Όρη. Οι υπώρειες των Λευκών Ορέων πάνω από τα Μεσκλά είναι κατάφυτες με ελαιώνες. Στη κοιλάδα του Κερίτη πυκνή παρόχθια βλάστηση, πορτοκαλεώνες και υψηλότερα ελαιώνες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Κυκλώπεια τείχη και λαξευτές κατοικίες. Πιθανώς η αρχαία πόλη Ριζηνία. Τα Μεσκλά έπαιξαν ρόλο κατά την επανάσταση του Καυτανολέου κατά των Ενετών και αργότερα κατά την επανάσταση του ΄66 κατά των Τούρκων.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη