Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 858.84
Χερσαία Έκταση (ha) 858.0
Συνολική Περίμετρος (km) 11.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 620.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 50.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Καταφύγιο Θηραμάτων
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Μακία
Μεικτό Δάσος
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ασβεστόλιθος-Πορόλιθος

Περιγραφή Τόπου

Ένα από τα στενότερα τμήματα του Αλιάκμωνα πριν απλωθεί στον κάμπο της Ημαθίας. Απότομες δασοσκεπείς πλαγιές και βραχώδη συγκροτήματα που καταλήγουν στην ήρεμη επιφάνεια της τεχνητής λίμνης του φράγματος των Ασωμάτων. Η βλάστηση περιλαμβάνει στοιχεία της μακίας στα χαμηλότερα και προσήλια τμήματα, μέχρι σκιόφιλα στοιχεία της ζώνης των φυλλοβόλων στα ψηλότερα και βορεινά τμήματα. Επίσης περιλαμβάνει βραχόφιλα ή χασμόφυτα είδη καθώς και παραποτάμια (ιτιές, πλατάνι). Κυρίαρχο στοιχείο η Ι.Μ. Του Τιμίου Προδρόμου. Ένα θαυμάσιο κτιριακό συγκρότημα με βάση τον πορόλιθο της περιοχής. Γύρω από τη Μονή υπάρχουν πολλές πηγές και ρέματα που σχηματίζουν μικρούς καταρράκτες και πλούσια βλάστηση. Στη περιοχή γύρω από το μοναστήρι διαμορφώθηκε ένα μοναστικό πόλισμα από τον 9ο μ.Χ. Αιώνα γνωστό ως Σκήτη Βεροίας. Από τον 10ο αιώνα άρχισε να διαμορφώνεται το καθολικό της Μονής η οποία ήκμασε τον 14ο αιώνα και συνδέθηκε με το όνομα πολλών αγίων της ορθόδοξης εκκλησίας (Αγ. Θεωνάς, Αγ. Αντώνιος ο Νέος πολιούχος της Βέρροιας Γρηγόριος ο Παλαμάς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Όσιος Νικάνορας, Αγ. Διονύσιος ο Ολυμπίτης, Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός κ.α.) που μόνασαν για μικρό ή μεγάλο διάστημα και σώζονται τα αρκητήριά τους. Η Μονή καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1822 και ανασυγκροτήθηκε. Αποτέλεσε καταφύγιο των Μακεδονομάχων. Στο διάστημα 1905-1915 λειτούργησε ιερατική σχολή. Σώζονται πολύτιμα κειμήλια, ιερά λείψανα, πλούσια βιβλιοθήκη και ένα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο στο καθολικό.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή παρέμεινε σχετικά αδιατάρακτη για αιώνες. Το φράγμα των Ασωμάτων και η τεχνητή λίμνη κάλυψε την κοίτη και αλλοίωσε σημαντικά την περιοχή.

Σημεία με καλή Θέα

Από πολλά σημεία των δρόμων είναι ορατά τα στενά του ποταμού και η τεχνητή λίμνη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Στα ασκητήρια γύρω από τη Μονή.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Σημαντικό θρησκευτικό κέντρο αλλά και ιδιαίτερη φυσική ομορφιά.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Οδοποιϊα
Πυρκαγιά
Φράγματα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η συντήρηση των κτιρίων γίνεται αποσπασματικά και με νέα υλικά.

Τρωτότητα

Η έντονη βοσκή γύρω από το Μοναστήρι υποβαθμίζει το βιότοπο και την αισθητική του τοπίου. Ο κίνδυνος πυρκαϊάς δεν είναι αμελητέος.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Μικτό δάσος
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη