Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονή Μακελαριάς, Βράχος, Γερακοβούνι, Λίμνη Ρακίτα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011065
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα Κοινότητα Λεοντίου
Συνολική Έκταση (ha) 2200.52
Χερσαία Έκταση (ha) 2200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1350.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 440.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελατοδασος
Λειβάδι/Ξέφωτο
Λιμναίο Τοπίο
Μακία
Μεικτό Δάσος
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Ορεινό Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία

Κροκαλοπαγή βράχια.

Περιγραφή Τόπου

Εντυπωσιακοί σχηματισμοί κροκαλοπαγών βράχων στη Μονή Μακελαρίας και στο Γερακοβούνι. Κατάφυτες πλαγιές με μακί και δρυοδάσος. Ρεματιά με πλατανιώνες και φαράγγι του Σελινούντα. Οικισμός με δεσπόζουσα παλιά εκκλησία (Λαπαναγοί). Ορεινές λίμνες σε οροπέδιο ανάμεσα σε ελατοδάση και βουνά (Ρακίτα).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Μονή Μακελαριάς είναι παλαιό μοναστήρι του 6ου αιώνα ξαναχτισμένο στην ίδια θέση πάνω σε εντυπωσιακό κροκαλλοπαγή βράχο.

Σημεία με καλή Θέα

Μονή Μακελαριάς. Κορυφή Γερακοβουνίου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ρεματιά Σελινούντα από Νέα Γέφυρα προς Γεφύρι Γυφτοπήδημα και πιο πέρα. Από Μονή Μακελαριάς προς Γυφτοπήδημα. Γύρος της λίμνης Ρακίτα. Από Αγ. Γεώργιο προς Γερακοβούνι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ασπόνδυλα
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Εντυπωσιακοί κροκαλοπαγείς βράχοι. Η Μονή Μακελαριάς δεσπόζει στην κορυφή βράχου πάνω από την κατάφυτη ρεματιά του ποταμού Σελινούντα. Απέναντι το πολύπλοκο ραχώδες σύμπλεγμα του Γερακοβουνίου με χαράδρες και βράχους που θυμίζουν Μετέωρα. Πιο πάνω η ορεινή λίμνη της Ρακίτας όπου συνυπάρχουν ο σπάνιος αλπικός Τριτώνας, ο Λιμνοβάτραχος και η Στικτόλαιμη Νεροχελώνα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Αποστραγγίσεις
Βοσκή
Κυνήγι
Οικοδόμηση
Ρύπανση νερών
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

1) Επέκταση οικισμού Ρακίτας προς τη λίμνη. 2) Εντατικό κυνήγι. 3) Διάνοιξη δρόμων μικρής σκοπιμότητας. 4) Εγκατάλειψη καλλιεργειών.

Τρωτότητα

Η λίμνη Ρακίτα κινδυνεύει με αποξήρανση λόγω γεωτρήσεων και στραγγιστικού καναλιού.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Παρόχθια βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lutra lutra (Βίδρα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Petronia petronia petronia (Πετροσπουργίτης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus cephalus peloponnensis (Τυλινάρι)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis cardamines (Ανθόχαρις της Καρδαμίνης)
Brintesia circe (Μπριντέσια της Κίρκης)
Cynthia cardui (Κύνθια του Καρδού)
Gonepteryx cleopatra (Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα)
Melanargia larissa (Μελαναργία η Λαρίσσα)
Nymphalis polychloros (Νυνφαλίς η πολύχλωρος)
Pieris brassicae (Πιερίς του λάχανου)
Σχόλια για τα είδη