Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ρέμα και χαράδρα Ρεκάς
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900163
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα Άμφισσας
Συνολική Έκταση (ha) 297.85
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 11.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Δροσερό καλοκαίρι, υγρός χειμώνας
Γεωλογία

Ασβεστολοιθικά πετρώματα

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χαράδρα του όρους Γκιώνα που βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του βουνού. Κοντά στην κοίτη υπάρχουν πλατάνια ενώ στα πρανή φυτρώνουν πλατάνια και ψηλότερα έλατα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής μιά μεγάλη ομάδα Ιταλών στρατιωτών εγκλωβίστηκε στη χαράδρα και εξοντώθηκε από Έλληνες αντάρτες.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Ένα μονοπάτι ανεβαίνει κατά μήκος της χαράδρας.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη