Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονή Καψά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα Περιβολίων
Συνολική Έκταση (ha) 561.82
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 10.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι της σειράς Γαβρόβου-Τριπόλεως με πλήθος σπηλαίων αποτελούν το πέτρωμα των υψωμάτων γύρω από τη Μονή Καψά και το ρηξιγενές φαράγγι με κατεύθυνση Β-Ν στα δυτικά της Μονής.

Περιγραφή Τόπου

Η Μονή Καψά είναι κτισμένη σε απότομη βραχώδη παράκτια κλιτύ που βλέπει προς το Λυβικό πέλαγος. Δυτικά από τη Μονή υπάρχει το φαράγγι των Περιβολακίων που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς σπηλαιώδεις ασβεστολιθικούς γκρεμούς. Η βλάστηση αποτελείται από αραιά φρύγανα. Στην κοίτη του φαραγγιού που το μεγαλύτερο μέρος του έτους είναι ξερή η βλάστηση είναι η τυπική παραποτάμια βλάστηση στη Κρήτη και περιλαμβάνει πικροδάφνες και λιγαριές. Στην είσοδο του φαραγγιού βρίσκεται ένας μοναδικός κρητικός φοίνικας.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Πλήρης
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Μονή Καψά ιδρύθηκε τον 15ο αι. και έπαιξε ρόλο κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας τον 19ο αι. όταν ηγούμενος ήταν ο Γεροντογιάννης, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα για την οποία υπάρχουν πολλοί θρύλοι, ο οποίος κηρύχθηκε όσιος.

Σημεία με καλή Θέα

Από το μοναστήρι προς το Λυβικό πέλαγος και κατά την διαδρομή μετά από το φαράγγι.

Μονοπάτια Περίπατοι

Προς Περιβολάκια μέσα από το φαράγγι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Η περιοχή περιλαμβάνει 14 ενδημικά και στενοενδημικά φυτά (βλ. Natura 2000).


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απορρίμματα
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η αδικαιολόγητη διαπλάτυνση του δρόμου αλλοιώνει το τοπίο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Παραλία με χαλίκια ή πέτρες
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis tomentella (Ανθεμίδα …)
Aristida coerulescens
Brassica cretica cretica
Nepeta melissifolia
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Scutellaria sieberi
Silene pinetorum pinetorum
Thymbra calostachya
Tordylium hirtocarpum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη