Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποτάμι Σάμου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011055
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 40.98
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 4.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Θαυμάσιο μικρό ποτάμι μέσα σε στενή χαράδρα. Σχηματίζονται διαδοχικοί καταρράκτες και μικρές λίμνες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος του ποταμού μπορεί κανείς να περπατήσει, αλλά σε πολλά σημεία χρειάζεται να μπει στο νερό και να κολυμπήσει. Η ανάβαση των καταρρακτών είναι αρκετά δύσκολη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απόληψη νερού
Απορρίμματα
Ρύπανση νερών
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Το μέρος είναι αγαπητό στον ντόπιο πληθυσμό και αν δεν υπάρξει απόληψη νερού, η διατήρησή του είναι εύκολη.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη