Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011057
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 265.70
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Φυλλοβόλων
Μακία
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ξεκινώντας από τον περίβολο του μοναστηριού, το μονοπάτι περνά από δάσος τραχείας πεύκης, βραχώδεις πλαγιές και την κοιλάδα του μικρού ποταμού της πηγής Μάνα. Η ποικιλία και η πυκνότητα της βλάστησης είναι αξιόλογες. Υπάρχουν εντυπωσιακά σε μέγεθος άτομα πλατάνων και πουρναριών. Υπάρχουν επίσης αρχαίες κολώνες και ερείπια νερόμυλων. Διάφορα έργα αξιοποίησης (δρόμοι, χώροι αναψυχής, κ.λ.π. ) έχουν σημαντικά υποβαθμίσει το τοπίο. Το παλιό μοναστήρι έχει πολύ υποβαθμιστεί λόγω ακαλαίσθητων επεμβάσεων και διακοσμήσεων.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Διάφορα σημεία του μονοπατιού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Μονή Βροντά μέχρι Κοκκάρι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αλλη απειλή/διαταραχή
Απόληψη νερού
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο τόπος απειλείται από τις προσπάθειες αξιοποίησης και ανάπτυξης, κυρίως τη διάνοιξη, ή βελτίωση δρόμων.

Τρωτότητα

Αν γίνουν μερικές ακόμη επεμβάσεις, ο τόπος θα χάσει την αισθητική του αξία.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη