Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νότια Στενά Λούρου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011130
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα Αγ. Γεώργιος / Κερασώνας
Συνολική Έκταση (ha) 1103.82
Χερσαία Έκταση (ha) 1103.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 460.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Νότια Στενά Λούρου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Μακία
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Είναι το πρώτο τμήμα των στενών, καθώς ανεβαίνουμε προς Ιωάννινα από το χωριό Αγ. Γεώργιος και το φράγμα του ποταμού Λούρου μέχρι το χωριό Κερασώνα. Το ποτάμι κατεβαίνει ορμητικό ανάμεσα σε πλατάνια. Γύρω, πλαγιές κατάφυτες με πουρνάρια και άλλους θάμνους. Τοπικά υπάρχουν άγριοι βράχοι που πάνω τους φυτρώνουν αγριολούλουδα. Η περιοχή διασχίζεται από την Εθνική οδό Άρτας-Ιωαννίνων.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Παρόχθια βλάστηση
Πλατανόδασος
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Cobitis hellenica arachthosensis (Λουροβελονίτσα)
Eudontomyzon hellenicus (Γκαβόχελο)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη