Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πηγές Ποταμού Λάδωνα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα Σελλά - Σπηλιά - Ζευγολατειό - Κερασιά
Συνολική Έκταση (ha) 27.63
Χερσαία Έκταση (ha) 27.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 677.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 613.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Πηγές Ποταμού Λάδωνα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία

Καρστικοί σχηματισμοί

Περιγραφή Τόπου

Ο ποταμός Λάδωνας πηγάζει από μια κάπως διαμορφωμένη λιμνοπηγή ανάμεσα σε πλατάνια και άλλα υδροχαρή δέντρα. Στη συνέχεια το ποτάμι κυλάει σε ένα γυμνό λιβάδι προς τα νότια για να ενωθεί πιο κάτω με τον Αροάνιο ανάμεσα σε πλατάνια και ιτιές. Δίπλα στη λιμνοπηγή λειτουργεί τυροκομείο που ρίχνει τα απόβλητα του στη λίμνη.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η παλαιότερη επέμβαση είναι το τυροκομείο που υπάρχει ακριβώς δίπλα στη λιμνοπηγή. Τώρα έχει προστεθεί και ένα έργο υδροληψίας με τεράστιες σωλήνες.

Σημεία με καλή Θέα

Δεν υπάρχουν.

Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Η περιοχή απειλείται από τις εγκαταστάσεις του εκεί τυροκομείου και τα έργα υδροληψίας.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη