Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πηγή Λέρνη
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900200
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα Μύλων
Συνολική Έκταση (ha) 16.70
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 1.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμναίο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Ήπιος χειμώνας-θερμό καλοκαίρι
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία λιμνοπηγή απόπου πηγάζουν μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού. Ένα μέρος του νερού οδηγείται στη θάλασσα μέ ένα μικρό ποτάμι ανάμεσα σε καλαμιές και άλλα υδρόβια φυτά. Το υπόλοιπο αντλείται και οδηγείται για πότιαμα στον κάμπο του Άργους.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ο τόπος συνδεέεται με το μύθο της Λερναίας Ύδρας του φοβερού τέρατος που σκότωσε ο Ηρακλής.

Σημεία με καλή Θέα

Η παραλία όπου εκβάλει ο ποταμός.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχει μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού καθώς και ειδικά διαμορφωμένος περίπατος κατά μήκος της παραλίας.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Δεν φαίνεται να υπάρχει σήμερα κάποια ιδιαίτερη απειλή.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Phragmites australis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη