Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μεγάλο Ρέμα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011030
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα Γουμένισσα, Κάρπη, Γρίβα
Συνολική Έκταση (ha) 313.55
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 425.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Μεγάλο Ρέμα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μεικτό Δάσος
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι και σχιστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Τμήμα της λεκάνης απορροής του μεγαλυτέρου ρέματος της ανατολικής πλευράς του όρους Πάϊκο. Ρέμα με συνεχή και σημαντική ποσότητα νερού με αρκετά απότομες πλαγιές και σημαντικούς μαιανδρισμούς κατά θέσεις. Μεγάλη ποικιλία ειδών δασικής βλαστήσεως της μεταβατικής ζώνης των αειφύλλων προς τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα. Σε βόρειες εκθέσεις εμφανίζεται σποραδικά και η μαύρη πεύκη. Η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στους μεγάλους οικισμούς Γουμένισσα, Αξιούπολη, Πολύκαστρο και αρχίζει να χρησιμοποιείται ως χώρος αναψυχής. Ένα αρκετά μεγάλο φράγμα κατασκευάζεται στο δυτικότερο τμήμα της περιοχής και μπορεί να υποβαθμίσει τις υδρολογικές συνθήκες της περιοχής. Στο ανατολικότερο τμήμα υπάρχουν ερείπια σιδηροδρομικής γραμμής μεταφοράς μεταλλεύματος (ντεκοβίλ) που κατασκευάσθηκε από Γάλλους κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Τάση αναβάθμισης στη βλάστηση μετά την αστικοποίηση τοπικού πληθυσμού και τον περιορισμό της κτηνοτροφίας. Το φράγμα που κατασκευάζεται θα έχει μάλλον αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και το τοπίο.

Σημεία με καλή Θέα

Περί το μέσον της περιοχής στο τμήμα με τους μαιανδρισμούς.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατασκευάζονται μονοπάτια σε διάφορα αξιόλογα σημεία.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Υπαρξη Βιομηχανικού Μνημείου
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απόληψη νερού
Βοσκή
Οδοποιϊα
Πυρκαγιά
Φράγματα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικτό δάσος
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη