Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Meconema thalassinum Μηκόνυμα το θαλασσινό
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος