Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας
Everes argiades Εβέρες ο Αργιάδης
Everes decoloratus Εβέρες ο αποχρωματισμένος
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων