Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Acrida turrita Ακρίδα
Acrida ungarica Ακρίδα η Ουγγρική
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Acrometopa macropoda Ακρομετώπη η μακρόποδη
Acrometopa servillea Ακρομετώπη η …
Acrometopa syriaca Ακρομετώπη η Συριακή
Acrotylus insubricus Ακρότυλος ο …
Acrotylus longipes Ακρότυλος ο μακρόπους
Acrotylus patruelis Ακρότυλος ο …
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων
Agrodiaetus damon Αγροδίαιτος ο Δάμων
Agrodiaetus esheri Αγροδίαιτος του Έσερ
Agrodiaetus iphigenia Αγροδίαιτος η Ιφιγένεια
Agrodiaetus nephohiptamenos Αγροδίαιτος ο νεφοϊπτάμενος
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός