Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Dasyleurotettix depressus Δασυπλευροτέττιξ ο ταπεινός
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος
Decticus verrucivorus Δεκτικός ο κυστοβόρος
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος