Στοιχεία Είδους

Όνομα Conocephalus grebenchikovi
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Κινδυνεύον
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό, Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων ENDEMIC TO PELOPONNESIS,THE TYPESEEMS TO BE LOST. ATTEMPTS TO REDISCOVER THE SPECIES WERE INEFFECTUAL
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα UPLAND WET MEADOW/"PALUDOSIS"
Παγκόσμια Εξάπλωση