Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Tartarogryllus bordigalensis Ταρταρόγρυλλος ο βορδιγάλιος
Tartarogryllus tartarus Ταρταρόγρυλλος ο τάρταρος
Tarucus balcanicus Ταρούκος ο Βαλκανικός
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη