Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Kirinia climene Κιρινία η Κλιμένη
Kirinia roxelana Κιρινία η Ροξελάνη
Kretania psylorita Κρετανία η ψυλορίτης
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις