Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis sporadarum Πλατυκλεΐς των Σποράδων
Platycleis tymphiensis Πλατυκλεΐς της Τύμφης
Platycleis tymphrestos Πλατυκλεΐς του Τυμφρηστού
Platypygius crassus Πλατυπύγιος ο κράσσος
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Poecilimon aegaeus Ποκιλίμων ο Αιγαίος
Poecilimon anatolicus Ποκιλίμων ο ανατολικός
Poecilimon brunneri Ποκιλίμων του Μπρούνερ
Poecilimon chopardi Ποκιλίμων του Χόπαρντ
Poecilimon cretensis Ποκιλίμων ο Κρητικός
Poecilimon deplanatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon ebneri Ποκιλίμων του Έμπνερ
Poecilimon gracilis Ποκιλίμων ο χαρίης
Poecilimon hamatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon hoelzeli Ποκιλίμων του Χοελτζέρ
Poecilimon ikariensis Ποκιλίμων της Ικαρίας
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός