Στοιχεία Είδους

Όνομα Platycleis sporadarum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Parnassiana sporadarum
Κοινή Ονομασία Πλατυκλεΐς των Σποράδων
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Φυτοφάρμακα
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων TAXONOMIC STATUS NEEDS CONFIRMATION
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση