Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Asiotmethis limbatus Ασιοτθημίς η …
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Boloria pales Μπολόρια πάλες
Bradyporus dasypus Βραδύπορος ο δασύπους
Brenthis daphne Μπρενθίς της δάφνης
Brenthis hecate Μπρενθίς η Εκάτη
Brintesia circe Μπριντέσια της Κίρκης
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ