Στοιχεία Είδους

Όνομα Chrysochraon dispar
Υποείδος dispar
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Κινδυνεύον
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων SUBSPECIES NEW TO THE GREEK FAUNA
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα 37
Παγκόσμια Εξάπλωση