Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Platicleis parnon Πλατυκλεΐς ο Πάρνων
Platycleis affinis affinis Πλατυκλεΐς ο γείτων
Platycleis affinis fabriciana Πλατυκλεΐς ο Φαμπρικιακός
Platycleis chelmos chelmos Πλατυκλεΐς ο Χελμός
Platycleis chelmos deplanata Πλατυκλεΐς ο εμφυτευμένος