Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Melitaea cinxia Μελιταία η κίνξια
Melitae phoebe Μελίταία η Φοίβη
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Metrioptera oblongicollis Μετριόπτερος ο προμηκόλαιμος
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Mogoplistes brunneus Μογκοπλίστης ο μελαχροινός
Mogoplistes kinzelbachi Μογκοπλίστης του Κίντζελμπαχ
Mogoplistes novaki Μογκοπλίστης του Νόβακ
Mogoplistes squamiger Μογκοπλίστης ο …
Morimus funereus Μόρινος ο …
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος