Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος