Στοιχεία Είδους

Όνομα Phaneroptera nana
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Φανερόπτερος ο νάνος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα WIDE RANGE OF HABITATS
Παγκόσμια Εξάπλωση