Στοιχεία Είδους

Όνομα Papilio machaon
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Παπίλιο ο Μαχάων
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Συλλογή, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-2200 M. (30), (20), (34), (36), (83), (84)
Παγκόσμια Εξάπλωση