Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dolichopoda petrochilosi Δολιχόποδη του Πετροχείλου
Dolichopoda remyi Δολιχόποδη του Ρεμύ
Dolichopoda steriotisi Δολιχόποδη του Στεριώτη
Dolichopoda thasosensis Δολιχόποδη της Θάσου
Dolichopoda unicolor Δολιχόποδη η μονόχρωμη
Dolichopoda vandeli Δολιχόποδη του Βάντελ
Drymadusa dorsalis Δρυμάδουσα η ραχιαία
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος
Erebia medusa Ερέμπια η μέδουσα
Erebia melas Ερέμπια ο μέλας
Erebia ottomana Ερέμπια η οθωμανή
Erebia triaria Ερέμπια η τριάρια
Eumedonia eumedon Ευμεδονία η Ευμέδου
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ