Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός
Rhacocleis graeca Ρακοκλεής ο γραικός
Rhacocleis insularis Ρακοκλεής ο νησιωτικός
Rhacocleis silvestrii Ρακοκλεής ο δασικός
Rhacocleis trilobata Ρακοκλεής ο τρίβολος
Rhacocleis uvarovi Ρακοκλεής ο ουβαρόφιος
Rhacocleis werneri Ρακοκλεής του Βέρνερ
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος