Στοιχεία Είδους

Όνομα Eurodryas aurinia
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ευρωδρυάς η αουρίνια
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Μείωση
Απειλές
Καλλιέργεια, Αποξήρανση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών "GRASSLAND IMPROVEMENT"
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-1500 M. (53), (30), MAINLY WET GRASSLANDS
Παγκόσμια Εξάπλωση