Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↑ Όνομα
A00010053 Λίμνη Δίστος Ευβοίας
A00010054 Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης
A00010218 Όρος Καντήλι και Κοιλάδα Αχμέτ Αγά
A00010225 Όρος Όχη και γύρω περιοχή
A00010233 Μεγάλο Διβάρι Ιστιαίας
A00020020 Ακρωτήριο Μαλέας
A00030020 Δάσος Στενής Δίρφης
A00030021 Κάμπος Καρύστου
A00030022 Μικτό Δάσος Αγίου Νικολάου / Κανατάδικα Ιστιαίας
A00040044 Ορη Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρό και γύρω περιοχές
A00040063 Ανατολική πλευρά Όρους Κόχυλας, Σκύρος
A00060035 Όρος Καντήλι και περιοχή Λίμνης
A00060036 Περιοχή νότια της Λίμνης
A00060062 Βόρειο άκρο Ευβοίας
AB2080020 Παραλία Ευρίπου
AB2080021 Περιοχή Κύμης
AB2080047 Περιοχή Μαντουδίου
AB2080068 Όρος Πυξαριάς Ευβοίας
AB2080084 Ύπατο Βοιωτίας
AB2080132 Περιοχή Στενή Ευβοίας
AB2080156 Μεταξύ Λίμνης και Στροφυλιάς Ευβοίας
AB2090043 Περιοχή Λίμνης Ευβοίας
AB5080027 Νήσος Βαλάξα Σκύρου
AB5080108 Νήσοι Μέσα και Έξω Διαβάτης Σκύρου
AB5080118 Νήσος Σκυροπούλα

Διάφορες εικόνες από τόπους της τρέχουσας αναζήτησης. Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μετάβαση στις πληροφορίες των αντίστοιχων τόπων.

AT2011105 - Δημοσάρι και Kαστανόλογγος στην Όχη Ευβοίας (Τοπίο (ΤΙΦΚ))